Малките действия носят големи промени

Включете се в мрежата от онлайн защитници на животните.

Променете съдбата на стотици хиляди кокошки-носачки отглеждани в жестоки клетки чрез бързи и лесни действия.

Вече 473 защитници на животните са се включили. Нека станем 27!

94 %

Сайтът се управлява от сдружение КАЖИ. Защита на личните данни

Малките действия носят големи промени

Крайната цел на кампания "Разперени криле" е да се сложи край на отглеждането на кокошки в клетки.

За да я постигнем, е нужно да убедим най-големите компании от всички сектори да приемат политики за по-хуманно отношение.

Решенията на компаниите да се откажат от яйцата от клетъчно отглеждане имат потенциала да въздействат на стотици хиляди птици, драстично намалявайки страданието им.

Нека заедно убедим водещите компании да застанат срещу жестоките клетки!

Резултат от действията

Чрез привидно малки действия, като изпращане на имейл, ние въздействаме на хората, от които зависи да се приемат политики за по-хуманно отношение към животните.

В световен план вече над 2 000 компании във всички сектори са поели ангажименти да не се снабдяват с яйца от ферми с клетки. Това е променило живота на милиони птици.

Това нямаше да е възможно без обединените усилия на защитници на животните от цял свят.

Споделете

Нека заедно преобразим цялата индустрия с яйца
и подобрим живота на стотици хиляди кокошки.